2019 YEREL SEÇİMLERİ ALTINDAĞ SEÇİM STRATEJİ BELGESİ

Bu strateji belgesi 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Altındağ belediye başkanlığı seçimlerini kazanabilmesi, bu mümkün olmasa bile büyükşehir belediyesi seçimlerinde Altındağ’dan maksimum desteği alabilmesi için hazırlanmıştır.

CHP Altındağ belediye başkan aday adayı olan Alptuğ ÇALIK tarafından hazırlattırılan bu strateji belgesi; aday belirleme, söylem (vaat) belirleme, politika dili oluşturma, seçim çalışması yöntemi  gibi konularda neler yapılarak oy oranının maksimum düzeye çıkarılabileceğini incelemiştir. Bu çalışma ile hedef kitleler belirlenmiş ve CHP’nin oy alabileceği kesimler detaylı olarak incelenmiştir.  Bu sayede hedeflenen kesimlere yönelik olarak oy potansiyelini artırmak için ne tür faaliyetler gerçekleştirilmesi gerektiği, ne tür bir dil benimseneceği, ne tür vaatler oluşturulması gerektiği, hangi bölgelere yoğunlaşılması gerektiği  belirlenmiştir.

Bu strateji belgesinin oluşturulmasında kullanılan tüm kaynaklar bilimseldir. Bu belgenin hazırlığı mahiyetinde Altındağ ilçesinde Avrasya araştırma tarafından bir anket yaptırılmıştır. Bu ankette özellikle CHP’ye oy verebilirim diyen ancak  CHP’ ye oy vermeyeceğini belirten kitlenin öncelikleri derin bir şekilde değerlendirilmiş ve bu kitleye yönelik olarak bu strateji geliştirilmiştir. CHP’ye oy verebileceğini söyleyen fakat vermeme ihtimali olan kesimlere yönelik faaliyetler öngörülmüştür. Ayrıca parti taassubu yüksek olan ve parti tercihini çok zor değiştiren kesimler de bu strateji belgesinin hedef kitleleri arasında bulunmamaktadır. Bu strateji belgesinin oluşturulmasında ayrıca derinlemesine mülakatlar uygulanmış ve Altındağ’daki geçmiş sonuçlardan faydalanılmıştır.

Bu strateji belgesini oluşturmak için yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan en net gözlem şudur. CHP kendi tabanı dışından oy alabilecek birini Altındağ belediye başkan adayı olarak belirlemelidir.

Türk siyasetinde ideolojik kutuplaşmalar yoğun yer tutsa bile özellikle seçmenin yaklaşık %40’lık kesimi oyunu yüzer gezer biçimde kullanmaktadır. Özellikle yerel seçimlerde adaylara veya genel siyasi ortama göre seçmenler tercihlerini değiştirebilmektedir.  Sadece adayın kişiliği değil aynı zamanda herhangi bir parti veya adaya karşı birleşme hissi seçmeni farklı tercihlere yöneltebilmektedir.

2019 yerel seçimlerinin en temel belirleyicisi ekonomik kriz olacaktır. Ekonomik kriz her ne kadar merkezi hükümeti ilgilendiren bir konu olsa da seçmen yerel seçimleri iktidarı uyarma aracı olarak görebilmektedir. Bu durumun Altındağ’da da önemli bir yansıması olacaktır. Altındağ özellikle dar gelirli insanların yaşadığı bir bölgedir ve ekonomik kriz öncelikle buraları vuracaktır. Altındağ, Türkiye’nin önemli mobilya merkezlerinden Siteler bölgesi başta olmak üzere ekonomik krizden önemli ölçüde etkilenecek bir yapıya sahiptir.

Altındağ bazında bu ekonomik kriz bir başka problemi daha ortaya çıkaracaktır. Suriyeli mülteci problemi. Özellikle dar gelirli gruplar için Suriyeliler ekonomik problemlerle iç içedir. Suriyeliler sağlık hizmetlerinden faydalanmakta, niteliksiz işlerde ve orta nitelikteki işlerde yevmiyenin düşmesine neden olmaktadır. Suriyeli mülteciler güvenlikle ilgili olarak tüm toplumu ilgilendirirken ekonomik açılardan ise dar gelirli kesimleri tehdit etmektedir. Bu kesimler de Türkiye genelinde daha çok AKP ve HDP’nin tabanını oluşturmaktadır. Altındağ özelinde ise bu daha çok AKP tabanı anlamına gelmektedir. İktidar çok büyük bir propaganda gücüne sahiptir ancak buna rağmen iktidar propagandasının karşılık bulmadığı alanlar mevcuttur. Suriyeliler bu açıdan iktidarın zayıf noktalarından biridir. Aşağıdaki 3 soruya verilen yanıtlar bunu destekler niteliktedir.

Suriyelilere, Türk vatandaşlarından daha fazla değer verilmektedir bu düzeltilmelidir.

 

Suriyeliler Türk vatandaşlarının işlerini elinden almaktadır ve işsizliğe katkı yapmaktadır.

 

Belediye Suriyelilere Türk vatandaşlarından daha fazla önem vermektedir.

Altındağ’ın Ankara’nın en fazla mülteci barındıran ilçesi olduğu düşünüldüğünde Suriyeli probleminin bu ilçede bu kadar yankı uyandırması normaldir. Altındağ’da strateji bu nokta üzerine kurulmalıdır.

Ekonomik krizle ilgili bir diğer belirtilmesi gereken husus henüz anketimizin yapıldığı dönemde ekonomik krizin vatandaş tarafından net hissedilmemiş oluşudur. Ekonomik kriz her geçen gün yeni mağdurlar yaratacaktır ve bu kitle de iktidara karşı bir soğuma mutlaka oluşturacaktır. İktidardan memnun olmayan kesimlerin sayısındaki artış muhalefete artı puan olarak  yansıyacaktır.

Siyasi iktidarın artık çözümün parçası olmak yerine sorunun parçası olma durumu gitgide daha fazla seçmen grubu tarafından fark edilmektedir.  Türkiye’de son FETÖ olayları sonrası yeni mağdurlar oluşmuş ve seçmenin  tercihlerini değiştirme eğilimleri artmıştır. Sağ sol ayırımı daha da flulaşmıştır.  Partiler arası oy geçişleri daha nettir. Bu durumu anketimizde şöyle tespit etmiş durumdayız. Altındağ’da CHP’ye oy verebilirim diyenler yüzde 43,6 iken, Önümüzdeki yerel seçimlerde Altındağ belediye başkanlığı için hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Sorusuna CHP diyenler yüzde 20,6 seviyesindedir.  Bu sonuçlar göstermektedir ki kısa vadede CHP’nin maksimum oyu Altındağ’da 43,6’dır. Bu oya ulaşabilmek için diğer parti seçmenlerine ulaşabilen (Altındağ özelinde sağ seçmene ulaşabilen) bir aday profiline ve bu amaca yönelik bir seçim stratejisine ihtiyaç vardır.

CHPye asla oy vermem

 

Önümüzdeki yerel seçimlerde Altındağ belediye başkanlığı için hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?

 

Seçimlerde ortaya çıkacak olan en temel dinamiklerden biri de kutuplaşmadır. 2018 genel seçimlerindeki ittifak yapıları yerel seçimde de devam edecek gibi görünmektedir. Bu ittifaklar tavanda gerçekleşmese bile tabanda kitle, güçlü adayın çevresinde birleşerek bunu başaracaktır. Bu kapsamda yapmış olduğumuz araştırmalarda özellikle CHP’ye asla oy vermem diyenlerin sayısının geçmişe göre azaldığını, birçok seçmen açısından CHP’nin ikinci tercih edilen parti konumuna yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu durum Altındağ’da da benzer şekildedir.

 

Görüldüğü üzere 24 Haziran seçimlerinde İnce’ye oy veren ancak CHP’ye oy vermeyen kesimler net bir şekilde yerel seçimlerde CHP’ye desteklerini sürdürmektedir. Bunu yukarıdaki 2 tablo arasında İnce-CHP diyenlerin oranlarının çok fazla değişmemesinden anlamaktayız. İnce’ye oy verenlerin Yüzde 82,40’ı yerel seçimde CHP’ye oy vereceğini söylerken, Erdoğan’a oy verenlerin yüzde 66’sı AKP’ye yüzde 11,7’si ise MHP’ye oy vereceğini söylemektedir. Yani cumhur ittifakına oy verenlerin yüzde 77,8’i cumhur ittifakı partilerine oy vereceklerini belirtmişlerdir. Bu parti sadakatinin CHP’de daha yüksek olduğunu gösterir. Demirtaş- HDP dengesinde daha da yüksektir ancak Altındağ özelinde HDP oyu çok az olduğu için bu pek bir şey ifade etmemektedir. Altındağ özelinde Akşener’e oy verenler ise İyi parti’ye karşı yüzde 57,6 ile en az sadakati olan kesimdir.  İnce ve Demirtaş’a oy veren seçmenler tercihlerini daha yüksek oranda korumakta, RTE’ye ve Akşener’e verenler ise tercihlerine daha az sadık durumdadırlar.

Diğer bir unsur ise kararsız seçmenlerdir. 24 haziran seçimlerine göre Altındağ belediye başkanlığı için oy tercihleri ile 24 Haziran seçmen tercihleri kıyaslanınca ortaya çıkan sonuç Erdoğan’a oy verenlerin yüzde 18.90’ı  adaya bağlı oy vereceklerini, Akşener’e verenlerin yüzde 30’u adaya bağlı İnce seçmenlerinin ise sadece yüzde 10’u adaya bağlı oy verecekleri tespit edilmiştir. CHP’li seçmen oy tercihinde daha politik davranmaktadır.

Yerel  seçimlerin birçok seçim bölgesinde  2 kutuplu bir hale dönüşmesi büyük ihtimaldir. Anket sonuçları göstermektedir ki Altındağ için ya 2 adaylı ya da 3 adaylı bir seçim olacaktır. Bunu da daha çok AKP-MHP arasındaki anlaşma belirleyecektir. Her ne kadar MHP son birkaç yıldır AKP’nin destekçisi olarak görülmekte ise de seçmen MHP’yi da yarı muhalif olarak görebilmektedir. Özellikle ekonomik kriz ile AKP’den uzaklaşacak seçmenin MHP’ye oy vermesi ihtimali yüksektir. Özellikle İç Anadolu’da MHP önemli bir muhalefet unsuru olarak görülecektir. CHP’ye oy verebilirim diyenlerin yüzde 43.6 olduğu bir ortamda yarışın üçlü olması halinde CHP’nin kazanma ihtimali vardır. Altındağ belediyesi kazanılamasa bile Ankara büyükşehir belediyesi seçimlerine önemli bir katkı sunacağı kesindir. CHP’nin bu noktada sağ seçmene yönelmesi oldukça önemlidir. Bu açıdan strateji tamamen sağ seçmene yönelik olarak kurulmalı ve seçimlerde Altındağ için bu tür bir dil oluşturulmalıdır. Altındağ’da HDP tabanı hem oldukça azdır, hem de son yıllardaki değişimler ve CHP tabanının birçok seçimde HDP’ye baraj için destek vermiş olması bu seçmeni Altındağ’da CHP’ye yönlendirecektir.

Altındağ’da gerçekleştirdiğimiz ankette adayın profiline ilişkin olarak da bazı sorular sorduk

CHP'nin Altındağ belediye başkan adayı solcu olmalı

 

CHP'nin Altındağ belediye başkan adayı örgütten gelmeli

 

CHP'nin Altındağ belediye başkan adayı Chp'li olmayan kesimleri de kucaklamalı

 

CHP'nin Altındağ belediye başkan adayı genç olmalı

 

Bu sorulardan elde ettiğimiz sonuç solcu kimliğin Altındağ’da yaklaşık yüzde 30’luk bir desteği olduğu ancak diğer kesimleri kucaklayabilen bir adayın yüzde 75 destek aldığıdır. Aday ve seçim kampanyasında bu unsurlar unutulmamalıdır. Diğer bir unsur ise adayın gençliğinin de seçmen tarafından olumlu algılanıyor oluşudur.

Altındağ ile ilgili olarak bir diğer dikkat çekici unsur da mevcut belediye başkanından duyulan memnuniyetsizliktir. AKP tarafından Ankara’daki en başarılı AKP’li  belediye başkanı olarak gösterilen Veysel Tiryaki’ye karşı halkın teveccühünün azaldığını görüyoruz. Anket sonuçlarına göre halkın yüzde 42,1’i Tiryaki’ye oy vereceğini, 47,2’si Tiryaki’ye oy vermeyeceğini söylemektedir. Altındağ belediye başkanlığında AKP’ye oy vereceğini söyleyenler ise yüzde 43,7’dir.  Yani Tiryaki AKP’ye az da olsa oy kaybettirmektedir.

Altındağ belediye başkanı tekrar aday olsa oy verir misiniz?

 

EYLEM PLANI


HEDEF KİTLE

 

Stratejimizi oluştururken genel olarak tüm halkı hedeflemenin yanı sıra yoğunlaşacağımız belli öncelikli hedef kitleler oluşturduk:
Türkiye’deki kutuplaşma ortamının yerel seçimlere de yansıyacağı kesin gözükmektedir. Bununla birlikte gitgide etkisini artıran ekonomik krizin de seçim sonuçlarını etkileyeceğini varsayabiliriz. Altındağ’da politik açıdan hedef kitlemizi CHP’ye oy vermemiş olan fakat anketlerimizde CHP’ye asla oy vermem demeyen yani CHP’ye oy verebileceğini belirten kitle olarak belirledik. Hem ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde hem de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde doğrudan bu kitleye yönelmenin doru olacağını düşünüyoruz. Son anketimizde CHP’ye oy verebilirim diyenler Altındağ’da yüzde 43,6, CHP’ye oy vereceğini söyleyenler ise kararsızlar dağıtılmadan yaklaşık yüzde 20’dir. Arada yaklaşık yüzde 23,6 lık yani CHP’nin mevcut oyundan daha fazla seçmen bulunmaktadır. Anketlerimizde bu seçmen kitlesini belirleyerek bu kitlenin politik ekonomik öncelikleri ile ilgili değerlendirmeler gerçekleştirdik.  Siyasi açıdan bu seçmen kitlesinin şu anki anketteki mevcut oy tercihleri şu şekildedir:

AKP’ye oy vermiş seçmenlerden 9,2 puanlık kısmı CHP’ye oy verebilir, Aynı şekilde MHP’ye oy vermişlerden yüzde 3,7 puanlık kısmı CHP’ye oy verecek niteliktedir. Bu da demektir ki Altındağ’da her 6 AKP’liden biri, her 3 MHP’liden biri AKP’ye oy verebileceğini belirtmektedir.  HDP’lilerin yüzde 95’i ve İyi partililerin yüzde 85’i CHP’ye oy verebileceğini söylemektedir.

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi şu an itibarı ile AKP veya MHP’ye oy vereceğini söyleyenler CHP’ye de çoğunlukla oy vermem demektedirler. Ankette İyi parti ve HDP’ye oy vereceğini belirten  seçmenler ise CHP’ye oy verebileceklerini belirtmişlerdir. Bu seçmen kitlesinin tavrı özellikle kutuplaşmanın seçime doğru artması ve muhalif partilerin makro düzeydeki kendi aralarındaki işbirliği düzeyinden etkilenmesini öngörüyoruz. Yani bu kesimlerin Altındağ ve büyükşehir belediye başkanlıklarında alacakları tavır kendi partilerinin genel tavrından etkilenecektir. İyi parti seçmeni açısından şöyle bir risk vardır. İyi parti ile MHP yönetimlerinin tepedeki kavgası tabana çok net yansımamıştır. MHP’nin yarışın içinde olduğunu düşündüğümüz bir senaryoda, CHP adayının da hem Altındağ’da hem büyükşehirde solcu kimliği ön plana çıkarsa MHP seçmenine yönelebileceğini öngörüyoruz.
Hem Altındağ’da hem de büyükşehirde seçimin her türlü varyasyonunda yani yarış AKP-CHP arasında da geçse MHP etkin bir adaylıkla da çıksa seçmenler adaya bağlı tercih yapacaklarını söylemektedirler. Buradan anladığımız sadece aday değildir. Seçmenin geçmiş tercihlerini de düşündüğümüz de hem Ankara’da hem Altındağ’da seçmen sağa ve merkeze yaklaşan söylemler talep etmektedir. Bu açıdan AKP’den ve  MHP’den memnun olmayan muhafazakar kitleyi seçimde hedef kitle olarak seçmek ve adayı, stratejiyi, politika dilini, vaatleri politik açıdan bu hedef kitleye yönelik olarak gerçekleştirmek gerekmektedir.

Sosyo-ekonomik açıdan ise ekonomik krizin gün geçtikçe etkisini artırmasını öngörmekteyiz. Bu durum Altındağ ölçeğinde özellikle AKP’nin tabanının oluşturduğu alt kesimleri vuracaktır. Fırıncılarla ve her türlü esnafla kavga başlatan AKP’den kopuşlar olması yüksek ihtimaldir. Bu noktada özellikle alt ve orta gelir grubunda olup ekonomik krizden etkilenen kitleyi  hedefleyecek politikalar üretilmelidir.

Türkiye genelinde yaptığımız anketlerde ve diğer ölçme çalışmalarında yaşın parti bağlılığı ile ters orantılı bir ilişkisi olduğunu fark etmiş durumdayız. O yüzden genç seçmenler siyasi tercihlerini daha hızlı değiştirebilmektedirler. Bu yüzden genç seçmenleri de hedef kitlelerimiz arasında seçtik.

Dezavantajlı gruplardan engellilerle ilgili AKP ilk geldiği günden beri önemli tedbirler almış ve bu kesimin ihtiyaçlarını büyük ölçüde gidermiştir. Bunu ulusal birçok ankette görmekteyiz ancak bu hizmetlerle ilgili önemli bir tıkanma mevcuttur. Değişen taleplere yetişememektedirler. Bu yüzden engelli ailelerini de hedef kitlelerimiz arasında belirlemiş bulunmaktayız.

Bir siyasi partinin başarısında o parti örgütünün etkin bir şekilde çalışmasının önemi büyüktür. Örgütten kopmayan ve örgütle bütünleşmiş bir siyaset hem seçmene daha inandırıcı gelmekte hem de daha yağın bir propaganda süreci yürütebilmektedir.

 

ADAY PROFİLİ

 

Altındağ seçmeni için gerçekleştirdiğimiz ankette hem büyükşehir açısından hem de Altındağ açısından sağ seçmene uzak gelmeyen adayların belirlenmesi önemlidir. Politik açıdan CHP tabanının sahiplenmesinin yanı sıra CHP’ye oy verebilme ihtimali olan bir aday önemlidir. Bu adayın sağ seçmen tarafından dışlanmaması gerekmektedir. Hem Altındağ’da hem de Ankara Büyükşehir’de ’da iktidar kanadının adayının AKP‘li olacağı düşünülürse boşluğun MHP tabanında ortaya çıkacağı aşikardır. Ayrıca İyi parti tabanının bir kısmı da bu konularda hassastır.

CHP’li olmayan kesimleri kucaklamayı Altındağ özelinde muhafazakar seçmenden oy alabilmek olarak tanımlayabiliriz.

CHP Altındağ belediye başkan adayı ile ilgili olarak adayın CHP’li olmayan kesimleri de kucaklaması gerektiğini düşünenler CHP’ye oy veren seçmenlerde yüzde 96.30’dur. Bu da göstermektedir ki CHP tabanı, diğer kesimlere hitap eden bir başkan adayı gösterilmesini olumlu karşılamaktadır.

CHP’nin Altındağ belediye başkan adayı Chp’li olmayan kesimleri de kucaklamalı

 

 

 

 Aday profili ile ilgili bir diğer kriterimiz de adayın genç olmasıdır. Bu noktada anketimizdeki soruya verilen cevap şu şekildedir:

CHP'nin Ankara Büyükşehir adayı genç olmalı

 

 

Adayın genç olması Türkiye’nin geneli gibi Altındağ’da da olumlu değerlendirilmektedir. Özellikle hedef kitlelerde yer alan genç seçmenler açısından genç aday daha önemlidir. Gençler oy tercihleri konusunda çok daha az katıdırlar ve tercihlerini değiştirebilmektedirler. Siyasi kimliklere bağlılıkları daha azdır bu yüzden onlara hitap eden bir aday oy katkısı sağlayacaktır.

 

PROPAGANDA DİLİ

 

Yerel seçimlerde hedef grubumuzla uyumlu olarak bir dil geliştirilmelidir. Hedef kitlemiz diğer muhalif siyasi partilerin (İyi parti ve HDP ) tabanları ve iktidar partilerinden CHP’ye oy verebileceğini belirten kesimdir. Altındağ özelinde bu dilin sağ ve muhafazakar  seçmene de yönelik olması gerekmektedir. Propagandamızda Suriyeli problemini ve ekonomik krizi de gündeme getiren bir dil oluşturulmalıdır.

CHP Altındağ’da geliştireceği dilde mutlaka muhafazakar tabanda yankı uyandıracak söylemler kullanmalıdır. Özellikle site üstünde AKP’ye yoğun oy çıkan yerlerde bu konuya özen gösterilmelidir. Sloganlarında, referanslarında bu tür bir dili kullanmalıdır. Genel kanaatin aksine sol söylemle dini referansları bağdaştırmak oldukça kolaydır. İşçi haklarına vurgu yapan sol bir partinin, Hz. Muhammed’in “İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz.” Hadisi şerifini propagandanın temeline oturtması hem hedef kitle ile uyumludur hem de CHP’nin temel değerleri ile çatışmaz
Seçimde oluşturulacak dil ile ilgili olarak diğer bir nokta da milliyetçiliktir. Son seçimde milliyetçiliğin yükseldiği ortadadır. Milliyetçi tabanlı 2 parti yüzde 20’nin üstünde oy almıştır. CHP, HDP tabanından da yerel seçimlerde oy alma gayretindedir ve kutuplaşma ortamı buna destek vermektedir. Bu açıdan ortada bir problem vardır. HDP tabanını küstürmeden, İyi parti ve MHP tabanlarından oy almanın yolu bulunmalıdır. Öncelikle hem Ankara’da hem de Altındağ’da HDP tabanını çok etkin olmadığı ortadadır, bu yüzden sağa ve milliyetçiliğe yönelik bir dil kullanmak daha mantıklıdır. Ayrıca Altındağ özelinde milliyetçilik, Kürt karşıtlığından daha çok Suriyeli göçmen karşıtlığı şeklindedir. Aşağıdaki 2 anket sorusu ve verilen yanıtlar bunu açık olarak göstermektedir:


Bu açıdan Türkiye vatandaşlığı üzerine kurulu bir milliyetçi dil oluşturulmalıdır. Bu tür bir söylem Kürtleri de rahatsız etmeyecektir. Ülkemizde gerçekten de Suriyelilere verilen haklar, göçmen, sığınmacı hukukunun üzerine çıkmıştır. Hiç bir kontrol olmadan, ekonomik aktivitede bulunmalarına, gettolaşmalarına müsaade edilmektedir. Bu açılardan AKP’ye karşı Türkiye vatandaşlığı üzerine oluşturulan bir dil karşılık bulacaktır.
Propaganda dilini oluştururken siyasi kutuplaşmadan kaçınmak önemlidir. Sonuçta bu bir yerel seçimdir ve belediye hizmetlerinden memnuniyetsizlik vardır. Elden geldiğince yerelin problemleri üzerine kurulu ve kimlik siyasetinden uzak bir dil kurulmalıdır.
Ekonomik problemlerin yarattığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne dair vaatler propagandanın temelini oluşturmalıdır. AKP kutuplaşmayı artırmaya çabalayacaktır. Bu oyuna düşülmemeli ve tıpkı 7 Haziran seçimlerindeki gibi ekonomi ağırlıklı bir dil kullanılmalıdır.

 

VAATLER


Gerçekleştirdiğimiz ankette Altındağ’ın sorunları ile ilgili sorduğumuz soruya aldığımız yanıtlar şu şekildedir:

 

Sizce Altındağ'ın en önemli 3 sorunu nedir? (Birinci İşaretlenen)

Bu soruya 209 farklı yanıt alınmıştır. %0,5’ten daha büyük oranlarda elde edilen yanıtlar aşağıdaki grafiğe yansıtılmıştır.

 

Sizce Altındağ'ın en önemli 3 sorunu nedir? (İkinci İşaretlenen)

 


Bu soruya 199 farklı yanıt alınmıştır. %0,5’ten daha büyük oranlarda elde edilen yanıtlar aşağıdaki grafiğe yansıtılmıştır.

 

Sizce Altındağ'ın en önemli 3 sorunu nedir? (Üçüncü İşaretlenen)

Bu soruya 159 farklı yanıt alınmıştır. %0,5’ten daha büyük oranlarda elde edilen yanıtlar aşağıdaki grafiğe yansıtılmıştır.

Klasik belediyecilik problemlerinin ötesinde 2 ana konu dikkat çekmektedir. Bu konulara yönelik olarak vaatler mutlaka gerçekleştirilmelidir. Uyuşturucu ve Suriyeliler. Ayrıca halk tarafından pek de belediyecilik alanında görülmeyen dezavantajlı gruplar yönelik vaatler de Altındağ seçim stratejisinin temeli olmalıdır. Özellikle ekonomik krizin etkisini artırdığı bir dönemde halkın ekonomik sıkıntılarına çare olabilecek söylemler önemlidir. Bu açıdan zaman içerisinde genişleme ihtimalini de tutarak şu ana başlıklarda vaatler oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.

Artık Ankara’da altyapı ve üstyapı problemlerinin genel olarak çözümlendiğini ve özellikle hedeflediğimiz kitle göz önünde bulundurulursa doğrudan kendilerine temas eden bir söylemin daha etkili olacağını düşünüyoruz. Bu açıdan sosyal belediyecilik olarak tanımlanabilecek hizmetlere vurgu yapmayı öngörüyoruz.

 

SURİYELİ VE GÖÇMEN PROBLEMİNE YÖNELİK VAATLER

Suriyeliler Altındağ’da yoğun olsa da esasında merkezi hükümetle ilgili bir problem olduğu aşikardır. Halkın Suriyelilerden sıkıntısını  bir ilçe belediyesinin çözmesi çok zordur. Ancak bu konuyu vurgulamak bu konunun farkında olduğunu göstermek de önemlidir. Ayrıca seçmen merkezi hükümetin büyükşehir belediyesinin ilçe belediyesinin sorumluluklarını ayırt edememektedir. Bu açıdan seçim boyunca, “Suriyelilere tanınan tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da tanıyacağız”  gibi genel vaatlerin yanı sıra “Zabıta denetimleri vasıtası ile Suriyelilere ait kaçak işyerlerinin, vergisini veren  işyerleri ile haksız rekabetini önleyeceğiz.” “Belediyeden  iş alan alt yüklenici şirketlere Türk işçi çalışma zorunluluğu getireceğiz.” gibi bir ilçe belediyesinin yapabileceği konularda vaatlerde bulunacağız.

 

EKONOMİK KRİZ İLE İLGİLİ VAATLER

Ekonomik kriz gitgide ağırlığını artırmaktadır ve seçime kadar ülkenin gündemine ağırlığını koyacağı aşikardır. Bu açıdan dar gelirli grupların ekonomik sıkıntılarını çözmekle ilgili söylemelere ihtiyaç vardır. Altındağ belediyesi halen Altınay yardım birimi aracılığı ile ihtiyaç çeki dağıtıyor ancak bunun kapasitesini çok daha fazla artırmayı vaat edeceğiz. Ayrıca verilen çekler tek bir merkezde kullanılabiliyor. Bu çeklerin doğrudan zincir marketlerde kullanılması veya, bu çeklerin kullanılacağı merkezlerin, site üstü mahallelerine yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefleyeceğiz.
Ayrıca özellikle kadınlara ve işsizlere yönelik olarak meslek edindirme kurslarının yapısını geliştirerek, bir kurs boyutundan çıkarıp, bir üretim-staj merkezine çevirmeyi öngörüyoruz. Yani kursa katılanların belirli bir ücret alabilecekleri bir yapıyı bu kurslarda oluşturacağız. Gerekli ekipmanları kurarak, buralarda üretimi geliştireceğiz ve belediyeden çok daha az bir maddi katkı ile çok daha fazla kişiye hizmet vermelerini ve tüm kursiyerlerine ücret vermelerini sağlayacağız. Kadınlar ve işsizler bu üretim yerlerinde yarı zamanlı ve eş zamanlı olarak çalışabilecek. Buralardaki üretimi ülke çapında pazarlayacağız. Mobilya sektöründeki birçok ara malın bu şekilde yapılması mümkündür. Ayrıca düğün süsleri gibi el işlerinin geliştiği birçok konudaki pazarlama sıkıntısını çözersek katma değerli işler yapılabilir.

 

UYUŞTURUCU LE MÜCADELE VE GÜVENLİK

Altındağ uyuşturucu probleminin en yoğun olduğu ilçelerimizden biridir. Bu açıdan uyuşturucu ile mücadele amaçlı bir tesis kurmayı öngörüyoruz. Hem rehabilitasyon hem de ailelere destek amaçlı bir tesisi öngörüyoruz.

 

SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ

Altındağ’da kadın eğitim kültür merkezleri, gençlik merkezleri, sanat merkezleri, kültür merkezleri gibi merkezler ile halka hizmet verilmektedir. Ancak CHP’li belediyelerle kıyasladığımızda oldukça geri bir hizmet verildiğini söyleyebiliriz. Bu konuda biz başarılı CHP’li belediyeleri örnek alarak onların işbirliği ile özellikle dezavantajlı gruplara yönelik olarak hizmetler vaat edeceğiz.  Altındağ belediyesinin vermekte olduğu hizmetleri geliştirmenin yanı sıra aşağıda belirtilen yeni tür hizmetleri de sosyal belediyecilik anlayışımıza eklemeyi öngörüyoruz.

Evde Sosyal Hizmet Merkezi:

Bakış açısının temeline halkı merkezlere çağırmak yerine, eve gidip hizmet vermeyi öngörüyoruz. Özellikle yaşlılara ve engellilere  yönelik olarak evlerine gidip hizmet veren bir birimi yaygın olarak kullanmayı hedefliyoruz. Evde doktor kontrol ve muayenesi, evde hasta bakım hizmetleri, evde kişisel bakım hizmetleri, evde tamirat ve temizlik hizmetleri gibi hizmetler sunacağız.  Dezavantajlı grupları destekleyeceğiz.

Engellilere Yönelik Bakım Hizmetleri Merkezi

Engellilere yönelik olarak AKP döneminde gerçekten önemli gelişmeler olmuştur ve engelli ve engelli aileleri, 2000 li yılların başında oldukça yenilikçi olan bu hizmetlerden memnundur. Ancak engelli aileleri için en önemli sorunlardan biri bakım hizmetlerinin eksikliğidir. Engelli birey aile fertlerinin de yaşamını olumsuz yönde etkilemekte ve sosyal hayatına darbe vurmaktadır. Bu açıdan engellilere gündüzlü bakım yapılacak yerlere ihtiyaç vardır. Bu amaçla büyük bir engelli bakım merkezi kuracağız. Açık bir alanda kurulacak bu merkez sayesinde engellinin haftanın belirli günleri aileye yük olmamasını ve ailenin rahatça sosyal hayatına devamını sağlayacağız. Engelliye de kendini ifade edebileceği bir ortam sunacağız.

Aşevi:

Sosyo-ekonomik seviyesi düşük, yemek yapamayacak durumda olan mağdur hasta, yaşlı, engelli, yalnız anne ve yanı sıra toplumun dezavantajlı kişilerine meslek elemanlarının yapacağı sosyal inceleme raporu  doğrultusunda sıcak yemek yardımında bulunacak bir mekanizma kuracağız.

Sosyal Yardım Merkezi:

Kurulacak Sosyal Yardım Merkezi ile Altındağ’da yaşayan vatandaşlarımız arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma hareketi başlatarak, kullanılmayan ev eşyası, kitap, oyuncak vs. malzemenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını öngören bir mekanizma ve altyapı kuracağız..

 

ALTYAPI HİZMETLERİ YOL TEMİZLİK VE ÇÖP HİZMETLERİ

Klasik belediyecilik hizmeti olarak adlandırılabilecek olan bu alanda da önemli eksiklikler olduğu ortadadır. Bu konularda da vaatler geliştireceğiz ama propaganda da temel prensip çok dağılmamaktır. Öne çıkaracağımız vaatlerimizin sayısını fazla artırmamayı öngörüyoruz.

 

PROPAGANDA YÖNTEMLERİ

Oluşturulan politika dili kadar bunu seçmene nasıl ulaştıracağınız da bir o kadar önemlidir. Bu noktada oldukça önemli bir dezavantaj söz konusudur. Medya tamamen iktidarın elindedir. Bu yüzden de daha farklı araçlar kullanılmalıdır.

Bunlardan ilki örgütün ve gönüllülerin doğrudan halk ile irtibat kurmasını sağlayacak bir yapı oluşturmaktır. Bunun için etkin ve güçlü bir CHP örgütüne ihtiyaç vardır. Bu işi sadece CHP’de etkin görev yapan kişilerle yapmak mümkün değildir. Esasında CHP parti teşkilatı dışında bu tür faaliyetlerde çalışabilecek oldukça geniş bir kitle de vardır. Muhalif yapılarda teşkilatlı veya teşkilatsız ancak bu işe emek verebilecek önemli sayıda insan olduğunu bilmekteyiz. Önemli olan bu kitleye vaktinde ulaşıp eğitim vermektir. STK’larla parti örgütü arasında etkin bir iletişim kurulursa çok sayıda insana ulaşılabilir ve partide görevlendirilebilir.

Bu kişilerin esnaf ziyaretleri ile, kadınların günlerine katılarak, farklı aktiviteler organize ederek yüz yüze bir propaganda yapmaları gerekmektedir. Bunun için mutlaka bir ön çalışma yapılmalı ve bu tür kişilere ulaşılıp bu kişiler eğitilmeli ve ardından sahaya sürülmelidir.

Tarafımızdan daha önceki seçim sonuçları mahalle bazlı değerlendirilmiştir. Metropol şehirlerde coğrafi (mahalle bazlı) propagandanın çok da etkin olmadığını tespit etmiş bulunmaktayız. Bu yüzden genel anlamda site üstü bölgelerde ve AKP’nin güçlü olduğu yerlerde çalışmalara öncelik verilecektir.
Merkez medyaya erişimin çok zayıf olduğu bir noktada, diğer bir yöntem de en klasik yöntem olan broşür dağıtma, afiş astırma gibi yöntemlerdir. Sadece adaya dönük veya klasik söylemlerden oluşan afiş ve broşürler ilgi çekmeyecektir. Ancak broşürlerde vurucu nitelikte bazı vaatler kullanılır, toplumun tespit ettiğimiz bazı hassasiyetleri (Suriyeliler gibi) ön plana çıkarılırsa ve de afiş ve broşürlerin dili daha önce belirtiğimiz hedef grupların ihtiyaçlarına yönelik olursa etkili olacağını düşünmekteyiz.

Medyaya erişimin düşük olduğu bir noktada, diğer bir araç ise sosyal medyadır. Sosyal medya konusunda profesyonel bir sosyal medya ekibi kurulmalı, görseller ve diğer araçlarla önemli noktalara gelinmelidir. Bu noktada ayrıca genel merkezle iletişim halinde olunmalı ve sosyal medya üzerinden propaganda yapılmalıdır. Bu propagandada dil yine kutuplaşmayı önleyici nitelikte ve belirlenen hedef kitleye yönelik tarzda olmalıdır.